TOURNAMENT

국제대회

대회개요

대회개요
대회명 The ASIAN GAMES (14th)
종 목 골프
대회 기간 2002년 9월 25일(수) ~ 9월 28일(토)
대회 장소 아시아드컨트리클럽(주)
참가국
한국 수상자 남자단체 은메달(KIM Byung Kwan, KIM Hyun Woo, KOWN ki Taek, SUNG Si Woo)
여자단체 금메달(KIM Joo Mi, PARK Won Mi, YIM Sung Ah)
남자개인 동메달(KIM Hyun Woo)
여자개인 은메달(KIM Joo Mi), 동메달(PARK Won Mi)

대회결과

남자단체
2002 The ASIAN GAMES 14회 대회결과(남자단체)
순위 국가 성명 대회기록
TPE CHANG H. W 874
TPE CHENG Chen Liang 874
TPE KAO Bo Song 874
TPE SUNG Mao Chang 874
KOR KIM Byung Kwan 884
KOR KIM Hyun Woo 884
KOR KWON Ki Taek 884
KOR SUNG Si Woo 884
JPN FUSISHIMA Toyokazu 885
JPN FUJITA Futoshi 885
JPN IKEDA Riki 885
JPN MIYAZATO Yusaku 885
4 IND DAS Manav 902
IND HARENDRA PRASAD G 902
IND KAPUR Shiv 902
IND MISRA Keshav 902
5 SRA ANURA ROHANA 902
SRA LALITH KUMARA 902
SRA TISSA 902
6 PHI DELARIARTE J 909
PHI DIZON M 909
PHI PAGUNSAN J 909
PHI QUE Angelo 909
여자단체
2002 The ASIAN GAMES 14회 대회결과(여자단체)
순위 국가 성명 대회기록
KOR KIM Joo Mi 577
KOR PARK Won Mi 577
KOR YIM Sung Ah 577
JPN MIYAZATO Ai 579
JPN UEHARA Ayako 579
JPN YOKOMINE Sakura 579
PHI CHUA H 603
PHI QUIAZON R. D 603
PHI VILLAROMAN C 603
4 TPE HUNG Chin Huei 607
TPE HSHIH Huei Ju 607
TPE YU Pei Lin 607
5 THA CHUTICHAI P 614
THA KASEMSAMRAN S 614
THA NIRAPATHPONGPORN 614
6 LIB ARAB Rima 734
LIB RAAD Myma 734
남자개인
2002 The ASIAN GAMES 14회 결과(남자개인)
순위 국가 성명 대회기록
IND KAPUR Shiv 284
SRI ANURA ROHANA 287
KOR KIM Hyun Woo 292
4 JPN MIYAZATO Yusaku 292
5 TPE CHENG Chen Liang 292
6 TPE SUNG Mao Chang 294
여자개인
2002 The ASIAN GAMES 14회 대회결과(여자개인)
순위 국가 성명 대회기록
JPN MIYAZATO Ai 286
KOR KIM Joo Mi 291
KOR PARK Won Mi 293
4 JPN UEHARA Ayako 297
5 PHI QUIAZON R. D 298
6 KOR YIM Sung Ah 299
개인정보 처리방침| 이메일주소 무단수집 거부| 이용약관| 영상정보처리기기 방침| 정보공개| 오시는길

(46041) 부산광역시 기장군 일광면 차양길 26 | 대표이사 : 김도형 | Tel : 051-720-6000 | Fax : 051-723-2375

사업자등록번호: 607-81-37364 | 통신판매업 신고: 2009-부산기장-55

COPYRIGHT © 2019 ASIAD COUNTRY CLUB. ALL RIGHTS RESERVED.